Verkocht

Zijlweg 11 a-13a+b, Waalwijk 5145 NR Waalwijk

5145 NR Waalwijk prijs op aanvraag

Omschrijving

Online executieveiling, (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) 26 juni 2018 om 11:00 uur.

Object
Een geschakeld bedrijfscomplex met kantoor-/showroomruimte.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op dinsdag 26 juni 2018, ’s ochtends vanaf 11.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens &...

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Waalwijk

Uitgebreide omschrijving

Online executieveiling, (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW) 26 juni 2018 om 11:00 uur.

Object
Een geschakeld bedrijfscomplex met kantoor-/showroomruimte.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op dinsdag 26 juni 2018, ’s ochtends vanaf 11.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Loyens & Loeff.

Bezichtiging
Mogelijkheid tot bezichtiging van het object.
Donderdag 7 juni vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 22 juni vanaf 10.00 – 13.00 uur

Veilinggegevens
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 26 juni 2018, ’s ochtends vanaf 11.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand één van de notarissen verbonden aan Loyens & Loeff N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 11 juni 2018 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Loyens & Loeff t.a.v. de heer P. Soddeman, Fred. Roeskestraat 100 te Amsterdam (1076 ED), of per email: Peter.Soddemann@loyensloeff.com)

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na drie werkdagen na veiling uiterlijk om
17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Omzetbelasting
Er is voor een levering van het verkochte geen omzetbelasting verschuldigd.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Objectgegevens
Het betreft een gesplitst bedrijfsobject (appartementsrechten), bestaande uit bedrijfs- en kantoor-/showroomruimte, ter grootte van circa 905 m².

Onder- en ondermaat
Indien blijkt dat de genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de koopprijs.

Huurgegevens
Het object is thans in deels verhuurde staat. Voor de overige huurinformatie wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden en de dataroom.

Dataroom
Indien naar aanleiding van deze informatie uw interesse is gewekt verzoeken wij u vriendelijk een e-mailbericht te sturen naar de makelaar, mr. Mike S.J. Hoffman mike@hrs.nl voor het verlenen van toegang tot de dataroom.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Servicekosten BTW tarief nee
Aangeboden sinds 4 maanden, 3 dagen geleden
Status Verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie Bedrijfsruimte
Bouwjaar 1996
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Zijlweg 11 a-13a+b
Plaats Waalwijk
Provincie Noord-Brabant
Land Nederland
Ligging Bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Totaal bechikbare oppervlakte 905 m²
Oppervlakte in units vanaf 905 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 670 m²
Kantoor oppervlakte 235 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.