Taxaties commercieel vastgoed

Taxaties commercieel vastgoed

Bedrijfshuisvesting

Bedrijven/Taxatie

Taxaties commercieel vastgoed

Heeft u een taxatie voor commercieel vastgoed nodig? Vanwege de toenemende eisen van financiele instellingen en overheidsinstanties heeft HRS Makelaars ervoor gekozen om de taxaties uit te voeren via een andere entiteit, Bilderbeek & Partners. Zij voeren taxaties uit voor onder andere financiering, (ver)koopbeslissingen of fiscale doeleinden. U kunt bij ons terecht voor taxaties van alle typen bedrijfsonroerend goed, zoals kantoren, winkels, bedrijfscomplexen, logistiek maar ook bijvoorbeeld appartementencomplexen. HRS Makelaars blijft je vertrouwde contactpersoon, wij zorgen voor een juiste begeleiding.

Wat mag je van ons verwachten?

Complete rapportage
Altijd een complete rapportage inclusief overzichtelijk rekenmodel
Onderbouwd
Heldere, gestructureerde onderbouwing met referenties
Conform eisen
Onze taxaties voldoen aan de kwaliteitseisen van de grootste banken en vastgoedfinanciers
Bedrijven/Taxatie

De taxaties voldoen aan onder andere:

  • De Practice Statements zoals opgenomen in de International Valuation Standards (IVS) 2013 gepubliceerd door de International Valuation Standards Committee
  • De voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Red Book van Royal Instiution of Chartered Surveyors (RICS)
  • De standaarden Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), uitgegeven in het Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed

Informatie nodig?