Dynamis

Partner in Dynamis

Partner in Dynamis

HRS Makelaars is partner in Dynamis. Dynamis is een samenwerkingsverband van dertien regionale makelaars met 50 vestigingen, verspreid door heel Nederland. De kracht van het samenwerkingsverband ligt in de combinatie van regionale expertise met een onderlinge uitwisseling van de opgedane deskundigheid en ervaringen. De activiteiten van de Dynamis partners bevinden zich op het terrein van zakelijk en particulier onroerend goed, financiële dienstverlening, consultancy, taxaties en research. Het coördinatiekantoor verzorgt vanuit Utrecht de landelijke marketing, research, centrale inkoop en taxaties.

Bekijk de corporate brochure van Dynamis.

De partners

Drie fundamenten

Het samenwerkingsverband met Dynamis rust op verschillende fundamenten.

1. Regionale kennis

Kennis van de regio is noodzakelijk wanneer men zich op de vastgoedmarkt begeeft. Dat geldt niet alleen voor landelijke investeerders, maar ook voor particulieren. De kracht van de Dynamis partners is dat zij goed ingevoerd zijn in de regionale markt en zeer solide posities hebben verworven. Ze kennen de lokale politiek en de regionale vraag- en aanbodverhoudingen, bestemmingsplannen, (her)ontwikkelingspotenties en alle andere factoren die voor u van belang kunnen zijn. Wat voor de opdrachtgevers vaak een uitdaging vormt, het gebrek aan kennis van de regio, is de specialiteit van de Dynamis partners.

2. Landelijke dekking

Dynamis heeft deze regionale kennis landelijk gebundeld. Dankzij de schaalvergroting kunnen de Dynamis partners hun dienstverlening optimaal afstemmen op de actuele (landelijke) marktwensen. Opdrachtgevers van Dynamis profiteren hiervan. Het vergelijken van bijvoorbeeld taxatierapporten is eenvoudiger. Daarbij is het mogelijk gebruik te maken van een accountmanager van Dynamis die beschikt over kennis van de landelijke markt.

3. Uniforme werkwijze

Dynamis heeft een uniforme werkwijze ontwikkeld die bijdraagt aan de hoge en constante kwaliteit die de partners bieden. Dynamis hecht daarbij sterk aan een solide en langdurige relatie met opdrachtgevers. Daarom wordt veel tijd en zorg besteed aan advies en begeleiding. Het gaat tenslotte niet alleen om een snelle, eenmalige actie of transactie, maar ook om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De klanttevredenheid wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijk kwaliteitsinstituut met behulp van de Dynamis Kwaliteit Monitor.

Publicaties

Adviezen van de Dynamis partners worden altijd onderbouwd met cijfers en gegevens uit onderzoek. Een weloverwogen beslissing ten aanzien van onroerend goed kan alleen gemaakt worden met een cijfermatige ondersteuning.

Dynamis brengt jaarlijks in februari het Sprekende Cijfers Kantorenmarktrapport over de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt uit, gevolgd door een update per kwartaal. Daarnaast brengt Dynamis vier maal per jaar Sprekende Cijfers Woningmarkt uit over de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Tevens publiceren diverse Dynamis partners rapportages over de eigen regionale vastgoedmarkt.

Meer informatie over Dynamis: www.dynamis.nl