Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. HRS Bedrijfsmakelaars B.V. staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. E-mail berichten worden door HRS Bedrijfsmakelaars B.V. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individuel recipient. You are hereby notified that any disclosure, distrubution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. HRS Bedrijfsmakelaars B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Any e-mail messages from HRS Bedrijfsmakelaars B.V. shall not be binding nor shall they be construed as constituting any obligation on the part of HRS Bedrijfsmakelaars B.V.

HRS Bedrijfsmakelaars B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52309800, actief op de zakelijke vastgoedmarkt.