Dynamis: Een derde meer kantoorruimte opgenomen

Geschreven door Dynamis op 5 juli 2018

Herwaardering van kantorenparken nodig om in de vraag te kunnen voorzien

De Nederlandse kantorenmarkt heeft een sterk eerste half jaar achter de rug. Onder invloed van gunstige macro-economische omstandigheden zijn een derde meer kantoormeters verhuurd en verkocht dan in de eerste helft van 2017. In de vier grote steden zijn er maar liefst 50% meer vierkante meters kantoorruimte opgenomen. Door de sterke dynamiek lopen de tekorten op de kantorenmarkt steeds verder op. Met name populaire centrumlocaties worden geconfronteerd met een gebrek aan beschikbaar aanbod. Om de druk op centrale locaties te verlichten moet er meer aandacht komen voor kantorenlocaties buiten het centrum. Om de beschikbare kantoorruimte te benutten moeten veel parken gerevitaliseerd worden door voorzieningen op peil te brengen en de bereikbaarheid te vergroten.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse rapportage Sprekende Cijfers Kantoren-markten van Dynamis.


Transacties bereiken in de eerste helft van 2018 bijna het niveau van 2006

In de eerste helft van 2018 nam zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve vraag van kantoorgebruikers toe. Waar gebruikers de afgelopen jaren vooral de ruimte in hun eigen kantoor opvulden, maken door economische groei meer gebruikers de stap naar nieuwe huisvesting. In de eerste helft van 2018 is in totaal 847 duizend m² kantoorruimte opgenomen, daarmee is bijna het niveau van 2006 bereikt. Ondanks de groei van flexibele kantoorconcepten neemt het aantal verhuringen van traditionele kleine kantoorruimtes in het eerste half jaar eveneens toe. Het opnamevolume van kleine metrages is met bijna een vijfde toegenomen.

Rotterdam grootste kantorenaanbod van Nederland

Als gevolg van de bloeiende kantorenmarkt is het aanbod in een jaar tijd met bijna een miljoen vierkante meter afgenomen, per 1 juli staat nog slechts 4,7 miljoen m² kantoorruimte te koop of te huur. Als gevolg van de sterke aanboddaling in Amsterdam, neemt Rotterdam medio 2018 de koppositie over wat betreft beschikbaar aanbod. Doordat landelijk het aanbod steeds verder achterblijft bij de vraag, vertonen de huurprijzen een opwaartse trend. In de geanalyseerde regio’s is de mediane huurprijs opgelopen naar circa € 120 per m². In de eerste helft van 2017 bedroeg de mediane huurprijs nog € 115 per m². Sinds het dieptepunt in het tweede half jaar van 2014 zijn de prijzen zich al meerdere jaren op rij aan het herstellen.

Nog voldoende aanbod op kantorenparken

De krapte op centrumlocaties zal de komende tijd alleen maar verder oplopen. Voor kantoorgebruikers wordt het vinden van geschikt aanbod op deze locaties steeds lastiger. Vanuit landelijk perspectief zijn er echter nog ruim voldoende kantoren beschikbaar om in de vraag te kunnen voorzien. Zo wordt er op kantorenparken nog bijna 2 miljoen m² kantoorruimte aangeboden, meer dan 40% van het totale aanbod. Vaak loopt op deze parken echter het onderhoud achter, is de bereikbaarheid slecht en zijn er nauwelijks voorzieningen. Dit blijkt ook uit de prijzen op kantorenparken, het prijsniveau ligt met € 117 fors onder dat van centrumlocaties (€ 132).

Maak van formele kantorenlocaties een aantrekkelijk alternatief

Om de beschikbare ruimte op kantorenparken te vullen moeten gebruikers deze locaties gaan zien als een aantrekkelijk alternatief voor binnenstedelijke locaties. Een revitalisatie van kantorenparken is daarom noodzakelijk. Om dit te bereiken moet ruimte worden gegeven aan (kleinschalige) voorzieningen, zodat het gebied een plek wordt om te werken en te recreëren. Daarnaast moet de kwaliteit van de omgeving gewaarborgd worden door een actief parkmanagement. Ten slotte is een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer van cruciaal belang. Een hogere frequentie van busdiensten, het aanleggen van tramlijnen of het vergroten van het aanbod OV-fietsen bij nabijgelegen stations hebben een positieve impact op de aantrekkelijkheid van deze locaties.

Dynamis
Neem contact op met Dynamis

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Dynamis: Recordaantal vierkante meters bedrijfsruimte opgenomen

Dynamis: Recordaantal vierkante meters bedrijfsruimte opgenomen

Onder invloed van een afkoelende economie is reeds stagnatie zichtbaar
Dynamis: Recordaantal vierkante meters bedrijfsruimte opgenomen

Dynamis: Recordaantal vierkante meters bedrijfsruimte opgenomen

Onder invloed van een afkoelende economie is reeds stagnatie zichtbaar
Bekijk overzicht