Logistiek vastgoed wat vinden we er van en waar kan het (nog)?

Geschreven door Arjan Rens MRICS RM op 19 april 2021

De afgelopen 10 jaar zijn er alleen in Nederland al 10 miljoen m2 logistieke gebouwen gerealiseerd. Dit is een toename van 40% van 25 miljoen naar 35 miljoen m2. Het gemiddelde oppervlak van een DC is de afgelopen jaren gestegen van 18.000 m2 naar 25.000m2. De beleggingsmarkt voor logistiek vastgoed is al een paar jaar big business, de rendementen die betaald worden zijn heel scherp. Thans zitten we al dichter bij de 3% dan bij de 4% voor goed logistiek vastgoed op topplekken.

De vraag blijft onverminderd hoog, zowel in de gebruikers als de beleggersmarkt.

De discussie over het nut en de noodzaak van logistiek vastgoed, de zogenaamde “verdozing van Nederland” loopt bij tijd en wijle hoog op. Tevens is er zeker in de “logistieke banaan” sprake van schaarste aan bouwgrond. Dus naast de vraag of gemeenten het nog willen, drukt ook een gebrek aan bouwgrond de mogelijkheden om een nieuw logistiek centrum te realiseren.

De behoefte aan logistieke ruimte blijft onverminderd groot, met name door de toename van online verkopen. Er is behoefte aan meerdere hubs verspreid door het land om bestellingen binnen 24uur te bezorgen, de retourlogistiek te verwerken en de consument een zo breed mogelijke keuze te bieden. Daarnaast is en blijft Nederland het voorland van Europa, in de XXL DC’s worden voornamelijk goederen opgeslagen die vervolgens hun weg vinden in heel Europa. Ook de zogenaamde “last-mile” logistiek geniet een brede belangstelling, slimme logistieke oplossingen worden steeds belangrijker, met name rond de steden.

Door een gebrek aan grondposities voor logistiek vastgoed is de verwachting dat er meer “meerlaagse” distributiecentra gerealiseerd zullen gaan worden. Daarnaast zal de vraag zich gaan verleggen van greenfields naar brownfields, waarbij bestaande gebouwen worden herontwikkeld tot logistieke centra. Hier zullen dan regelmatig meerdere gebouwen van verschillende eigenaren nodig zijn om tot het gewenste oppervlak te komen. Gemeenten zouden hierbij een rol kunnen spelen door een actieve grondpolitiek te voeren al dan niet door voorkeursrechten op percelen te leggen. Ook locaties buiten de huidige logistieke hotspots raken, bij gebrek aan grond op die hotspots, meer in trek.

De logistieke sector is en blijft onverminderd actief, zowel op het gebruikers vlak als op de beleggingsmarkt worden records continu gebroken, zowel qua oppervlakten als qua rendementen. Het intensiveren van het gebruik van gronden (meerlaags bouwen) het (her) ontwikkelen van brownfields en de blijvende toename van e-commerce zullen de ontwikkelingen in logistiek vastgoed de komende jaren zijn. Er zijn reeds meerdere voorbeelden van “mooie” distributiecentra waarmee het beeld van de verdozing ook enigszins verzacht zal worden. Uiteindelijk wil iedereen toch een fijne werkplek en een mooi gebouw draagt daar zeker aan bij.

Advies of vragen?

Het logistieke team van Dynamis helpt u graag met uw logistieke vraag! Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of advies. Of neem contact op met een Dynamis logistiek onroerend makelaar bij u in de buurt.

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Met onze data en expertise zijn wij niet alleen in staat om de markt diepgaand te beschrijven, maar geven we ook onze visie op verschillende thema’s.

Dynamis

HRS is partner in Dynamis. Dynamis is een groep van vastgoedprofessionals verspreid over 13 partners met 50 vestigingen (met ruim 550 medewerkers) in heel Nederland. Een samenwerking van lokale makelaarskantoren met een sterke positie in de eigen regio en uitgebreide lokale marktkennis.

Voor woningen, kantoren, winkels, bedrijfspanden en logistiek vastgoed ondersteunen de Dynamis partners met aan- en verkoop begeleiding, taxaties, beheer, financiële diensten en aan- en verhuur.

Logistiek vastgoed wat vinden we er van en waar kan het (nog)?
Arjan Rens MRICS RM
Neem contact op met Arjan