Brabantse woningverkopen kunnen recordjaar 2017 niet evenaren

Geschreven door Ruben Greve RM RT op 23 januari 2019

De regio Midden en Noordoost-Brabant heeft te kampen met een terugval van het aantal verkopen. In 2018 zijn ruimschoots minder woningen verkocht dan in het voorgaande jaar. De afname is een gevolg van het snel afgenomen aanbod, woningzoekers stellen de aankoop uit nu ze geen woning kunnen vinden die aan hun wensen voldoet. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018 van HRS Makelaars (partner in Dynamis).

Minder woningen verkocht in 2018

In de regio zijn in 2018 circa 16.250 woningen van eigenaar gewisseld, terwijl in 2017 maar liefst 1.500 meer woningen werden verkocht. Aanleiding hiertoe is de afname van het aantal woningen in aanbod en zo de beperking van het aantal keuzemogelijkheden voor woningzoekers. Per 1 januari staan in de regio zo’n 4.100 woningen te koop. Vooral in Midden-Noord-Brabant is dit aantal in het afgelopen jaar sterk afgenomen, namelijk met een vijfde.

Nieuwbouw houdt aanbod in deel van de gemeenten op peil

In een deel van de gemeenten in de regio vormen nieuwbouwontwikkelingen een belangrijke aanjager van de dynamiek op de woningmarkt. Koploper hierin is de gemeente Meierijstad, waar maar liefst twee vijfde van het aanbod bestaat uit nieuwbouwwoningen. Ook de gemeenten Tilburg en Oss kennen een hoog aandeel nieuwbouw, circa een vijfde van de beschikbare woningen. Hiertegenover staan een aantal gemeenten waar de nieuwbouwproductie achter loopt op de vraag. Zoals ’s-Hertogenbosch, waar slechts een op de vijftien te koop staande woningen nieuw is. Het ontbreken van uitbreidingen van de voorraad in deze gebieden biedt weinig perspectief voor een afname van de marktdruk.

Woningprijzen nemen door de hele regio toe

In heel de regio nemen de verkoopprijzen van woningen toe, dit gebeurt echter in minder sterke mate dan de gemiddelde landelijke prijstoename van 10%. In bijvoorbeeld Tilburg (7%), ‘s-Hertogenbosch (6%) en Oss (5%) is deze toename beduidend lager. De hoogste prijs voor woonruimte wordt betaald in, de van origine duurdere, gemeenten Vught en Oisterwijk. Kopers betalen hier gemiddeld € 3.200 (Vught) en € 2.850 (Oisterwijk) voor een vierkante meter woonruimte. Hierna volgt ’s-Hertogenbosch met een meterprijs van € 2.825, waarmee het de duurste grote stad buiten de Randstad is.

Bekijk hier alle regio rapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018

Brabantse woningverkopen kunnen recordjaar 2017 niet evenaren
Ruben Greve RM RT
Neem contact op met Ruben

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Indexeren: maximaal of toch matigen?

Indexeren: maximaal of toch matigen?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe om te gaan met de hoge indexeringscijfers van dit moment....
De overdrachtsbelasting voor zakelijk vastgoed stijgt wederom, en wel naar 10.4%

De overdrachtsbelasting voor zakelijk vastgoed stijgt wederom, en wel naar 10.4%

Nadat de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 steeg van 6% naar 8%, voert de overheid nu opnieuw een verhoging door naar maar liefst 10.4% per 1 januari 2023. Deze overdrachtsbelasting...
Bekijk overzicht