De overdrachtsbelasting voor zakelijk vastgoed stijgt wederom, en wel naar 10.4%

Geschreven door Arjan Rens MRICS RM op 7 november 2022

Nadat de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 steeg van 6% naar 8%, voert de overheid nu opnieuw een verhoging door naar maar liefst 10.4% per 1 januari 2023. Deze overdrachtsbelasting geldt voor bedrijfsmatig onroerend goed en commercieel vastgoed, dus ook voor woningen die voor verhuur bestemd zijn. Indien je na 1 januari 2023 een bedrijfspand of een woning koopt als belegging betaal je dus 10.4% overdrachtsbelasting. Voor de eigen woning blijft het tarief van 2% overdrachtsbelasting gelden.

Het moment dat de akte bij de notaris wordt getekend is bepalend voor het vaststellen van de overdrachtsbelasting. Stel dat je een onroerende zaak in 2022 koopt, maar de notariële levering in 2023 plaatsvindt, dan betaal je 10.4% overdrachtsbelasting. Overdracht bij de notaris voor 1 januari 2023 loont dus!

De overheid wil met de stijgende overdrachtsbelasting starters een grotere kans geven op de woningmarkt. Beleggers zouden wel twee keer na moeten denken, willen ze nog een beetje rendement kunnen maken op de door hen verhuurde woning. Daarnaast wil de overheid huurwoningen tot een huurbedrag van €1000,- per maand onder het Woningwaarderingsstelsel laten vallen. Hiermee kunnen huurders controleren of de huurprijs past bij de woning volgens het puntenaantal van de woning. Indien dit niet het geval is kan de huurder verlaging van de huurprijs afdwingen via de Huurcommissie.

In onze optiek gaat dit systeem averechts werken. De genoemde ingrepen van de overheid zullen zorgen voor een afname van het aanbod van beschikbare huurwoningen. In Berlijn, bijvoorbeeld, heeft de afgelopen jaren ook een flinke discussie gewoed ten aanzien van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen. De huurprijzen zijn daar explosief gestegen en vele huurwoningen zijn verkocht aan grote beleggingsfondsen. Een aantal beslissingen van de deelstaatregering zijn door de rechter weer teruggedraaid, omdat de rechter van mening was dat bijvoorbeeld de beslissing om de huurprijzen voor 5 jaar te bevriezen niet lokaal maar landelijk genomen zouden moeten worden. In het algemeen geldt wat ons betreft dat de meeste overheidsbemoeienis niet of zelfs averechts werkt, want ook naar voren kwam bij de huurwoningcrisis in Berlijn.

Wat kunnen we nog doen?

Niet zo heel veel. Zorg dat nog dit jaar het notarieel transport plaatsvindt. Mocht dat niet lukken dan zou er nog gebruik gemaakt kunnen worden van een zogenaamde Groninger-akte.

Wat is een Groninger-akte?

In deze akte kun je afspreken dat het eigendom van een onroerende zaak wel wordt geleverd, maar dat de koopprijs nog niet wordt betaald. Bij het niet betalen van de koopsom komt het eigendom overigens automatisch weer toe aan de verkoper. Bekijk wel of de extra kosten van het opmaken van een Groninger-akte opwegen tegen het tariefvoordeel van de overdrachtsbelasting. Indien een bancaire financiering van toepassing is dient ook de bank hiermee akkoord te gaan, dus het is verstandig om een dergelijke constructie altijd vooraf met je bank te overleggen.

Vraag op tijd een taxatie aan!

Om te zorgen dat de notariële levering op tijd kan plaatsvinden is het van belang om op tijd een taxatie aan te vragen. Deze taxatie kan uitgevoerd worden door onze partner Bilderbeek&Partners! Ook als je vragen hebt omtrent de veranderingen in de overdrachtsbelasting of over een taxatie kun je uiteraard bij ons terecht! HRS en Bilderbeek&Partners helpen je graag verder!

Voor meer informatie neem telefonisch contact met ons op (073 80 000 08) of per mail (info@hrs.nl).

De overdrachtsbelasting voor zakelijk vastgoed stijgt wederom, en wel naar 10.4%
Arjan Rens MRICS RM
Neem contact op met Arjan

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Indexeren: maximaal of toch matigen?

Indexeren: maximaal of toch matigen?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe om te gaan met de hoge indexeringscijfers van dit moment....
Vraag verschuift van kwantiteit naar kwaliteit

Vraag verschuift van kwantiteit naar kwaliteit

De kantorenmarkt van ’s-Hertogenbosch ondervond in 2020 de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Sinds corona zijn er...
Bekijk overzicht